Νυφικά Strass – Glamour Swarovski

Glamour-Swarovski

Νυφικό Marilyn

Glamour-Swarovski

Νυφικό Geisha

Glamour-Swarovski

Νυφικό Baby Breath

Glamour-Swarovski

Νυφικό Cinderella

Glamour-Swarovski

Νυφικό Cledicia

Glamour-Swarovski

Νυφικό Blance

Glamour-Swarovski

Νυφικό Georgia

Glamour-Swarovski

Νυφικό Asteria

Glamour-Swarovski

Νυφικό Valeria

Glamour-Swarovski

Νυφικό Nour

Glamour-Swarovski

Νυφικό Iokasti

Glamour-Swarovski

Νυφικό Rosa