Νυφικά Strass – Glamour Swarovski

Glamour-Swarovski

Νυφικό Marilyn

Glamour-Swarovski

Νυφικό Geisha

Glamour-Swarovski

Νυφικό Baby Breath

Glamour-Swarovski

Νυφικό Cinderella

Glamour-Swarovski

Νυφικό Cledicia

Glamour-Swarovski

Νυφικό Blance

Dream Collection

Νυφικό Georgia

Dream Collection

Νυφικό Asteria

Dream Collection

Νυφικό Valeria

Dream Collection

Νυφικό Nour

Glamour-Swarovski

Νυφικό Iokasti

Glamour-Swarovski

Νυφικό Rosa